A CREACIÓN LITERARIA GALEGA EN PERIGO DE EXTINCIÓN

As persoas creadoras do sector do libro galego manifestámonos contra o esquecemento ao que nos teñen sometidas as políticas institucionais en xeral e, de xeito particular, as medidas creadas expresamente para afrontar a crise do Covid-19
DEMANDAMOS, no inmediato, medidas políticas que nos apoien directamente. Os cambios nos plans editoriais reducirán o noso traballo e os nosos ingresos nos vindeiros meses, mais vémonos, en moitos casos, na obriga de seguir pagando as cotas do réxime de autónomos e carecemos de axudas específicas.
Se ben as condicións laborais do noso sector sempre foron precarias, a pandemia só agudiza esa precariedade e volve a realidade creadora insostible.


Comentarios